Είμαι από τον Πόντο - Η γεωγραφία του Πόντου (101 λέξεις)

Πόντο, ονομάζουμε την νότια παραλιακή λωρίδα, της Μαύρης Θάλασσας αλλιώς Εύξεινου Πόντου. Ο Φάσης ποταμός και η κοντινή πόλη Βατούμ αποτελούν το ανατολικό όριο του Πόντου ενώ δυτικά ο Πόντος τελειώνει στην Ηράκλεια την Ποντική ή κατά άλλους γεωγράφους στην πόλη Σινώπη, στις εκβολές του Άλυ ποταμού. Ο Πόντος εκτείνεται σε βάθος 200-300 χιλιομέτρων και διαχωρίζεται από την Μικρά Ασία με τις απροσπέλαστες οροσειρές του Σκυδίση, του Παρυάδρη και του Aντιταύρου.