Διάλεξη του καθηγητή Κωνσταντίνου Φωτιάδη για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Η διάλεξη του καθηγητή Κωνσταντίνου Φωτιάδη για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στη Βέροια στις 18/03/2019.