Το ποντιακό θέατρο εκείθεν του Αιγαίου

Ομιλητής : Κώστας Φωτιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή: ORASI TV

«Το ποντιακό θέατρο εκείθεν του Αιγαίου»